สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Series Webinars # 4 ฟรี!

   “Thailand’s E-Logistics Policy & Emerging Trends: Journey to the Future”

Session 4 Smart Warehouse & Inventory Management

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.


หัวข้อการสัมมนา

1. Robotics in Warehouse & Inventory by Mr. Hiratomo Miyata (Founder & CEO Ground Inc.)

2.Challenges in Future Warehouse & Inventory Management by Mr. Tanate Piriyothinkul (Director & Chief Commercial Officer, JWD InfoLogistics PLC)

3.Cold Chain Technology by Mr. Tanate Piriyothinkul (Director & Chief Commercial Officer, JWD InfoLogistics PLC)

จัดโดย

1. New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)

4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

ลงทะเบียนได้ที่  https://zoom.us/webinar/register/WN_gvMUS016SBSwWBviMigM2Q

หรือ Scan QR Code ในโปสเตอร์

ติดต่อสอบถาม  ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์  โทร. 02-763-2600 ต่อ 2904

*** ขอความกรุณาอัพเดท Zoom เป็น Version ใหม่ล่าสุดก่อนรับชมเพื่อความต่อเนื่องในการรับชมSHARE :