สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ขอเชิญเยาวชนส่งคลิป VDO ร่วมประกวดในโครงการ "Ambassador for a Day 2021" เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2564 ในหัวข้อประเด็นทางสังคมทีมีผลกระทบต่อสตรีและเด็กผู้หญิงในชุมชน และวิธีการที่จะสามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

    ผู้ชนะจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสถานทูตหลายประเทศ ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยในวันสตรีสากล และ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในกรุงเทพฯ และค่าที่พักตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. เป็นเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทย

2. ผู้สมัครต้องส่งคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที เลือกจัดทำเป็นภาษาดังนี้: English/ French / Spanish/ German/ Italian/ Norwegian/ Protuguese/ Dutch or Hindi

3. จัดทำคลิปในหัวข้อ"A Social issue affecting women and girls in their communities and how he/she could help address or improve the situation"(ประเด็นทางสังคมทีมีผลกระทบต่อสตรีและเด็กผู้หญิงในชุมชน และวิธีการที่จะสามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น)

4. ต้องทำการโพสต์คลิป VDO ที่ทำแล้วลงโซเชี่ยลมีเดีย ใน account ของผู้สมัคร อาทิ Facebook, Twitter, Youtube  IG พร้อมทั้งส่ง link ไปที่อีเมลล์  AmbassadorForADayThailand@gmail.com

5. หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 ก.พ. 64

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง Mr.Stuart Shaw, สถานทูตเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

email: stuart.shaw@international.gc.ca Tel: 02-646-4380 ผู้ดูแลโครงการนี้ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/TNI-StudyExchange-Program-1689008027977979
SHARE :