ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับเอกสารประกอบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ตามแนวทางการป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยให้ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษาสามารถส่งเอกสารการกู้ยืมผ่านระบบ Online ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/TNI.StudentLoan หรือสแกน QR Code ตามแบบฟอร์มด้านล่าง
หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564  

                              SHARE :