ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.

หลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ https://web.facebook.com/TNI.StudentAffairs


SHARE :