ฝ่ายกิจการนักศึกษา TNI ขอสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19)ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยขอรับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

       โดยนักศึกษาสามารถกรอกแบบสำรวจภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 15.30 น. ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/3gPyh3B SHARE :