สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต เลขที่กรมธรรม์ GS4911

หมายเหตุเพิ่มเติม หากใช้สิทธิ์ไม่ได้ นักศึกษาสำรองจ่ายเงินค่ารักษา แล้วส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ ได้แก่

- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

- หน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา ต้องเป็นชื่อ นศ. เท่านั้น

เพื่อฝ่ายกิจการนักศึกษาจะได้ดำเนินการประสานงานกับบริษัทประกันฯต่อไป

สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลในเครือข่ายบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต เลขที่กรมธรรม์ GS4911

 ได้ที่ลิงค์  https://qrgo.page.link/7tJG4

 SHARE :