ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสร้าง VDO Clip โดยทาง Bilibili แอปพลิเคชั่น VDO Streaming ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้จัดแคมเปญดีๆ สำหรับนิสิต นักศึกษากับโครงการ Bilibili Campus Creator Search โดยการมอบทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดถึง 150,000 บาท เพียงเป็นนิสิต นักศึกษาทุกระดับปริญญา จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เลย

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

 - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 - มหาวิทยาลัยสยาม

 - มหาวิทยาลัยเกริก

   โดยนักศึกษาทุกคณะ ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ส่งผลงาน มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา เนื่องจากเป็นการแข่งขันและคัดเลือกคนที่ได้รับรางวัลภายในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น นอกจากจะได้รับรางวัลแล้วยังมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเป็น Uploader กับทาง Bilibili อีกด้วย

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/3j55LehSHARE :