นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าพบ รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและสื่อสารองค์กร  เพื่อขอบคุณที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของสถาบันฯ เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 โดยให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 12 และบริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 และเริ่มฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2 เมื่อ 16 สิงหาคม 2564

SHARE :