กลุ่มบริษัท สยามกลการ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering:DGE) และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(Industrial Engineering: IE) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 150,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

1. นายณภัทร การะเกตุ  สาขา DGE ชั้นปีที่ 3 สนับสนุนทุนโดย บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด (SDS)

2. น.ส.พลอยรดา  สุวรรณกูฏ  สาขา DGE ชั้นปีที 3  สนับสนุนทุนโดย บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด (BKC)

3. น.ส.ธนพร มาสิลีรังสี สาขา  IE  ชั้นปีที่ 3  สนับสนุนทุนโดย บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (SHE)

4. น.ส.ศิริประภา  พานพินิจ   สาขา  IE  ชั้นปี่ที่ 3  สนับสนุนทุนโดย บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด (SNSS)   เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564SHARE :