ฝ่ายกิจการนักศึกษา TNI เปิดรับเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าผ่อนผันในเดือนเมษายน ปี 2565 หมดเขตส่งเอกสาร 31 ต.ค. 2564 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา TNI

SHARE :