ขณะนี้สถาบันฯ ได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จากโครงการคืนส่วนลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 แล้ว สถาบันฯ จะเริ่ม set ข้อมูลและทดสอบระบบการโอนเงินผ่านระบบที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้คาดว่าสถาบันฯ จะเริ่มทยอยโอนเงินคืนให้กับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ต.ค. 2564 และจะต้องดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษา แล้วเสร็จภายใน 31 ต.ค. 64 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนด

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ขอให้เข้ามายืนยันตัวตน / ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ 

 https://sites.google.com/tni.ac.th/5kreliefplan/home 

หมายเหตุ log in ด้วย e-mail @tni เท่านั้น
SHARE :