ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น (TNI) และอดีตกรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เนื่องในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" หรือ  "旭日中綬章"  จากสมเด็จพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในด้านการศึกษาและความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/2021_25.html


SHARE :