เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี (TNI) เข้าร่วมเปิดงานสัมมนา J-Seminar ครั้งที่ 12  รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Webinar โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  กับองค์กรญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ( AOTS, JCC, JETRO และ JTECS)  ในหัวข้อ 

1. TJIC and Industrial Cooperation between Thailand and Japan 

2. Case Study on TNI Graduate Working Vigorously in Japanese Company

    โดยได้รับเกียรติจากคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TJIC) และกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มาเป็นวิทยากร และรศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายรับสมัครนักศึกษา และสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ, นายไกรคุณ กาญจนประภาส ศิษย์เก่า TNI ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ปัจจุบันทำงานที่ Shiroki Corporation (Thailand) Ltd. ตำแหน่ง Senior Engineer การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมและผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

ติดตามYouTube ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=U3SCxTI0pr0


SHARE :