โอกาสดีสำหรับน้องๆ นักศึกษาไอทีทุกสาขา ของ TNI โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า ที่จะได้ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ในประเทศไทย และในประเทศญี่ปุ่น

เชิญนักศึกษาคณะ IT เข้าร่วมกิจกรรม JIET JOB FAIR 2021 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสมาคม Japan Information Engineering Trade center (JIET)

โดยมีกำหนดการดังนี้

13:00 กล่าวเปิดงานโดย JIET board chairman

13:10 กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา)

13:20 ตัวแทนของบริษัทนำเสนอข้อมูล

14.40 เปิดบูทให้ข้อมูล และรับสมัครงาน

16.00 ปิดงาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/ARzvZwFqB2BAudvp6

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : https://sites.google.com/tni.ac.th/jiet/home


SHARE :