เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ และมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับ Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ) ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดสถาบัน จนถึงปัจจุบัน

SHARE :