เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ และมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับ Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี Mr.Hiroaki Kondo, Managing Director เป็นผู้รับมอบ


SHARE :