เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ทีมงาน บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (Bitkub) โดยมีคุณปิติภูมิ  รักษ์ชูชีพ ตำแหน่ง Senior Academy Business Development และคุณกานต์เดช สงเขียว ตำแหน่ง Academy Business Development เข้าพบ รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร TNI เพื่อหารือทิศทางความร่วมมือโครงการด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ พร้อมร่วมเสวนา “ทิศทางการเงิน Crypto Vaccine for Business”  ในหัวข้อ

1) Let's Play with Crypto มาทําความรู้จักกับ Cryptocurrency 

2) What is Blockchain & How does it work? บล็อกเชนคืออะไร? บล็อกเชนทํางานอย่างไร?

3) Blockchain & Business Use Cases บล็อกเชนกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

SHARE :