สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ บริษัท คชา คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ” เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ และนักศึกษาของสถาบันฯ ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากรของทั้ง 2 ฝ่าย โดยมี รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี (TNI) และดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คชา คอนซัลติ้ง จำกัด ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

     SHARE :