เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้เดินทางไปมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับ Siam Cosmos Services Co., Ltd. ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี Mr.Kazuhiko Shinkai, Managing Director เป็นผู้รับมอบ 

SHARE :