เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้เดินทางไปมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับ S.E.I. GROUP CSR FOUNDATION ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดสถาบัน จนถึงปัจจุบัน โดยมี Mr.Hiroki Tamai และ คุณนิธิวุฒิ นำศรีนิรันดร์, S.E.I. Thai Holding Co., Ltd. เป็นผู้แทนรับมอบ
SHARE :      


TAGS: <br>