ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรัฐิติกาล อุ่นสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นางสาวศิวนาถ พึ่งเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับรางวัลกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพระดับมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

สามารถรับชมคลิปของนักศึกษา ได้ที่

1. นางสาวจิรัฐิติกาล อุ่นสนิท https://youtu.be/LX5EAvl0hZQ

2. นางสาวศิวนาถ พึ่งเพียร https://youtu.be/-bSdE-Jg1RwSHARE :