สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 (TNI Speech Contest 2022) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

ผลการแข่งขัน

1.  นายนราทร ว่องไว คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

2. นางสาวจิรัชญา ดิลกธำรงค์กูล คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,500 บาท และใบประกาศนียบัตร

3. นางสาวพลอยชมพู พลรมย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 4,500 บาท และใบประกาศนียบัตร

ดูคลิปวีดีโอได้ที่ https://fb.watch/bNlKXvgf-tSHARE :