วิทยาลัยนานาชาติ (Thai-Nichi International College: TNIC) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตร Data Science and Analytics (DSA) ให้แก่ Mr. Nima Wangchuk นักศึกษาทุนพระราชทานคนแรกจากประเทศภูฏาน โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

SHARE :