ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น แจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยนานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

คณะบริหารธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 – 16.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ :

1. การแต่งกายนักศึกษาใหม่สวมชุดนักศึกษา

2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคน แสดงผลตรวจ ATK (ตนเอง) 24 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียนบริเวณอาคาร A

3. กรณีนักศึกษาไม่สะดวกเดินทางสามารถเข้าร่วมผ่านช่องทาง online ตามลิงก์ Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95359985255

Meeting ID: 953 5998 5255

Passcode: 653168

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ https://web.facebook.com/TNI.StudentAffairsSHARE :