ขอเชิญ นักศึกษาและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมประกวดการสร้างนวัตกรรมต่อยอดจาก “เสาอัจฉริยะ” ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 45,000 บาท และมีค่าพัฒนาต้นแบบโครงการละ 10,000 บาท

    วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน นักศึกษา และอาจารย์ที่มีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่จะคิดค้น วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการและงานบริการ ทั้งด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ การพัฒนาซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ Firmware, Platform, Management system, Mobile application ฯลฯ และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และหรือสามารถขอจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยเน้นแนวความคิดที่สามารถใช้งานได้จริง ในสถาบันหรือในชุมชน โดยจัดเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและชิงเงินรางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับคัดเลือกในโจทย์ “SMART POLE TO INNOVATION”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ทุกสาขา และชั้นปี)

- สมาชิกทีมจำนวน 2-3 คน

- มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 ท่าน


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://research.tni.ac.th/news/85/detail

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โทร. 0-2763-2600 ต่อ 2752, 2704 E-mail: research@tni.ac.th
SHARE :