สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น ร่วมกับ Rotaract District 3350 และ ชมรม Rotaract TNI จัดงาน “2022 Rotaract District Conference” หรือ RDC ณ ห้องประชุม E-601 โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนสโมสรโรตารีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสร Rotaract มหาวิทยาลัยต่างๆ และตัวแทนนักเรียนสโมสร Interact จากโรงเรียนต่างๆ โดยในงานมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ การรายงานการดำเนินงานปีที่ผ่านมา การมอบประกาศนียบัตรแก่สโมสร Rotaract และมหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565


SHARE :