ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/TNI.ROTCSSHARE :