ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดภาพยนตร์สั้นจาก "คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี" จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 90 กว่าทีม โดยมี อาจารย์ณัฐพงษ์ อัครปฐมลักษณ์ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

รายละเอียดผลงานของนักศึกษา

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ปี่พาทย์" : ทีมล่าปลาค่อ

รางวัลชมเชยจาก “โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย”การประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest

"พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" (https://proud-thai.com/)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

นายพร้อมพุฒิ หงสกุล

นายวีรภัทร มงคลแก่นทราย

นายณัฐพงษ์ ลาลุน

นายณัฐชนน เพ็งชัย

ชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=1054225091897665SHARE :