ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชมพูนท ศรีสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายปิยังกูร สังข์ประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(MT) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะญี่ปุ่น (ระดับอุดมศึกษา) และนางสาวบุญญิตา สมจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB) วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (ระดับอุดมศึกษา) ในงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น Bunka Sai ครั้งที่ 13 จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565


 รับชมคลิปการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะญี่ปุ่น

- คลิปชนะเลิศ https://www.youtube.com/watch?v=2vc4Ng3JMEo

- คลิปรองชนะเลิศอันดับที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=ORBiqP8PLow

รับชมคลิปการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

- คลิปรองชนะเลิศอันดับที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=WOtRb-L92iU 
SHARE :