เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และคณะผู้บริหารของสถาบัน ได้ให้การต้อนรับ Mr.Otani Tetsuya และ  Ms.Tagashira Tomomi จาก Fukuoka Institute of Technology (FIT) โดยมี  Ms.Tagashira Tomomi ให้การบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการร่วมหารือประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันระหว่าง TNI และ FIT โดยมีผลในปี 2023 สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
SHARE :