ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ที่ได้รับรางวัล "Tohoku University International Award" เนื่องในโอกาสครบรอบ 115 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ในฐานะของศิษย์เก่าโทโฮคุ มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ วัฒนธรรม และสังคมด้วยดีตลอดมา 

    ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยโทโฮคุ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น JYPE : Junior Year Program in English, IPLA : International Program in Liberal Arts, COLABS : Cooperative Laboratory Study Program โดยนักศึกษาของสถาบันได้รับทุน JASSO (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) ไปศึกษาแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในโครงการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยโทโฮคุและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เชิญติดตามคลิปวิดีโอพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (เริ่มนาทีที่ 55) https://www.youtube.com/watch?v=gbd4hYnoaIc
SHARE :