สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) ประเทศญี่ปุ่น คณะจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ เพื่อประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมาประยุกต์ใช้ด้านความปลอดภัยและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

SHARE :