เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Higashikawa Town โดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี ให้การแนะนำวิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติ (TNIC) แก่คณะผู้มาเยือน และ Mr.Hidetoshi Kuroda, Vice Principle, Asahikawa Welfare Professional Training School บรรยายเกี่ยวกับเมือง Higashikawa  ทั้งนี้ได้มีการร่วมหารือประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ Higashikawa, ทุนการศึกษา, ค่าใช้จ่าย และ โอกาสการทำงานในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในรายวิชา ประกอบด้วย

1. SOC-130 Japan Today โดย อาจารย์ปิยาภรณ์ จันทร์สวย อาจาย์ประจำวิชาสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

2. JPN-435 ภาษาญี่ปุ่น เก่งได้อีก (วิชาติวเตรียมสอบ JLPT N3) โดย อาจารย์ภัทรารีย์ อมาตยกุล อาจาย์ประจำวิชาสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา


SHARE :