รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับผู้บริหารรวมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา MBA จาก Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI), National University of Laos (NUOL) โดยการมาเยือนในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 28 ท่าน  ทางสถาบัน ได้มีการบรรยายเรื่องระบบการผลิตแบบลีน ให้กับนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบการผลิตแบบลีน และระบบการผลิตแบบโตโยต้า เพื่อให้นักศึกษาของ LJI ได้มีความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดศึกษาดูงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด จ.ปทุมธานี  และ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2565 นอกจากนี้ TNI และ LJI ยังได้ลงนามต่ออายุสัญญาความร่วมมือ (MOU) และAgreement เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

SHARE :