เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ Mr.Daisuke Machida ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) พร้อมด้วยคณะจากสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อมาดูงานในเรื่องการเรียนการสอนของสถาบัน โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น เช่น

- คลาสเรียน JPE 302 Communicative Japanese 6 ของวิทยาลัยนานาชาติ 

- คลาสเรียน เตรียมสหกิจศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คลาสเรียน JPN-414 Japanese for Proficiency Test Preparation

- เยี่ยมชมมุมหนังสือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฯพณฯ ชินโซ อาเบะ (Shinzo ABE's Bunko) 
SHARE :