เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและสื่อสารองค์กร รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ Prof.Kawi Naruo, Director of Global Education Center และ Prof.Dr.Park Jong Woo, Global Education Center จาก Kobe University โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือร่วมกัน ในเรื่องของความร่วมมือด้านการประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ  พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน อาทิ 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ : Engineering Workshop, Industrial Automation 

-  ศูนย์วิทยบริการ : เยี่ยมชมมุมหนังสือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฯพณฯ ชินโซ อาเบะ  

-  วิทยาลัยนานาชาติ  : ห้องปฏิบัติการ DSA
SHARE :