เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นำโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Prof. Itaru Kamiya, Prof. Masamichi Yoshimura และ Ms.Yuko Koyama จาก Toyota Technological Institute (TTI)  โดยมี ดร.มหรรณพ ฟักขาว นำเสนอข้อมูลสถาบัน รวมถึงรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Prof.Itaru Kamiya, Chair of International Affairs, TTI นำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Toyota Technological Institute อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์ช่วยเหลือด้านการศึกษา และงานวิจัยของ TTI รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกัน เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล และงานวิจัย  พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ได้แก่ 

1. Automotive Testing Center คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. DGE Lab วิทยาลัยนานาชาติ (TNIC)

SHARE :