ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดแข่งขัน โครงการ Tech to Innovation, Innovation to Startup  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และอาจารย์ที่มีไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ (Idea and Creation) ได้คิดค้น วิจัย และ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ Firmware,Platform, Management System, Mobile Application ฯลฯ และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ (Smart Pole หรือเสาอัจฉริยะ) สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือจดทรัพย์สินทางปัญญาได้  ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ 

ทีม :  We are Rock N Roll! คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อโครงการ : TNI Smart University Platform  

    ทีมงานได้พัฒนาต้นแบบ Dashboard สำหรับแสดงผลข้อมูล เพื่อใช้รายงานภาพรวมของคุณภาพอากาศ และสามารถแสดงข้อมูลมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน (PM1) ในช่วงเวลาต่างๆ และยังสามารถนำข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รวบรวมจากเซ็นเซอร์ เช่น อุณหภูมิ ค่าความชื้น หรือภาพจากกล้อง CCTV นำมาแสดงผลเพิ่มเติมในระบบได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านทางเว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ตจากสถานที่ใดก็ได้

Features

- แดชบอร์ด(Dashboard)

- ระบบตรวจจับความหนาแน่นทางการจราจร (Traffic Jam Monitoring) 

- ระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ(Smart Parking)

- ระบบแจ้งเตือนไลน์ (Line Notification)

สมาชิกในทีม

1. นางสาวเอมี่ สูงสิริ

2. นายธีรภัทร ร่มรื่นสุขารมย์

3. นายนำลาภ ปันนากร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม : เดอะร็อคฮอค จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ : Intelligent Parking Guidance System

    ระบบที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการหาที่จอดที่ใกล้ตึกที่ทำงานของท่านที่สุด โดยอาศัยข้อมูลลานจอดรถจาก Smart Pole และ interface กับผู้ใช้ผ่าน Application LINE

สมาชิกในทีม

1. นายธนาธร สมศักดิ์เสริม

2. นายพันกวี จุลกระเศียร

3. นายพงศ์นัคระ ยะคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม : แมวส้ม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ : Automatic LINE Notification

    สร้างระบบการแจ้งเตือนข้อมูลค่าฝุ่นและที่จอดรถผ่าน Application LINE สำหรับผู้ที่ต้องการจะทราบค่าฝุ่นบริเวณนั้น และมีที่จอดรถหรือไม่ เพื่อตรวจสอบก่อนตัดสินใจก่อนจะเข้าพื้นที่นั้น นอกจากการแจ้งเตือนแล้วยังสามารถขอข้อมูลดังกล่าวแบบ real time ได้ผ่านแชทบอทของทีมพัฒนาได้

สมาชิกในทีม

1. นายดรณ์ ชัยสิริมั่นคง

2. นางสาวอรนรินทร์ ปรีดีเพชรพงศ์

3. นายบารมี สุขหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์SHARE :