สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดงาน TNI JOB FAIR 2023 มหกรรมนัดพบแรงงานสุดยิ่งใหญ่ มีบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยกว่า 100 บริษัทเข้าร่วมมีตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มองหางานที่ตรงตามความต้องการ และทางบริษัทได้คัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมโอกาสที่เปิดกว้างในการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น


    นอกจากเป็นการนัดพบแรงงานแล้ว งาน TNI JOB FAIR 2023 ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมองหาบริษัทที่ต้องการเข้าฝึกงาน หรือการสหกิจศึกษากับบริษัทชั้นนำเหล่านี้ และยังเป็นการเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ตอบโจทย์การเรียนที่ TNI จบไปมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ก่อตั้งมา โดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ TNI สถาบันอุดมศึกษาแบบ Monodzukuri ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์),ปริญญาโท และวิทยาลัยนานาชาติ (TNIC) ใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 สาขา มุ่งหวังสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทางอุตสาหกรรมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าสู่บริษัทของญี่ปุ่น ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และบริษัทของญี่ปุ่นที่มาลงทุนในไทยรวมถึงบริษัทในภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรต่างๆ ในระดับสากล  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 
SHARE :