เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นำโดย รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือด้านความร่วมมือระหว่างกันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชม Automotive Testing Center คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอขอบคุณบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (DEM) ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามาโดยตลอด
SHARE :