หลักสูตร HRJ จัดกิจกรรม เกมส์นี้พี่ให้น้องเล่น ณ โรงเรียนคลองกลันตัน

          ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์ และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HRJ) ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดโครงการ “เกมส์นี้พี่ให้น้องเล่น” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562


          โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะนักคิด นักปฏิบัติ ตามหลักโมโนซุคุริ (คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์) ที่ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 5 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 : เกมเรียงแก้วน้ำด้วยหนังยาง : เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์
ฐานที่ 2 เกมทายคำ : เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร ความฉลาดไหวพริบในการคิดและใบ้คำ
ฐานที่ 3 เกมไข่มังกรที่รัก : เพื่อฝึกความสามัคคี
ฐานที่ 4 เกมคณิตคิดเดอะแฟลช : เพื่อฝึกทักษะการคำนวณ
ฐานที่ 5 เกมพายุเฮอริเคน : เพื่อฝึกความว่องไว

  
SHARE :