เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาชมรมโยซาโค่ย (Yosakoi) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมแสดงโชว์โยซาโค่ย ในงาน Siam Paragon The Wondrous Japan Heritage ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการเต้นโยซาโค่ยแบบญี่ปุ่นให้กับบุคคลภายนอกสถาบันฯ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยสยามพารากอน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ซูโม่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ สำนักสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมซูโม่จากญี่ปุ่น และเจแปน แอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น เพื่อฉลองครบรอบ 136 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น และครบรอบ 50 ปี มิตรภาพอาเซียน-ญี่ปุ่น 
SHARE :