เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดงาน TNI DAY Japanese festival 2023 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสถาบัน และพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล และ อาจารย์โงอิจิ โฮซุมิ) นำโดย คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และดร.พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมด้วยการจัดพิธีขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และผู้ที่มีอุปการคุณต่อสถาบัน

รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวรายงาน

คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

ดร.พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์  อุปนายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวแสดงความยินดี

Mr. Chikayoshi KONO, Chairman of TNI Committee, Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (JCC) ผู้แทนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ มอบป้ายบริจาคทุนให้กับนักศึกษา 

 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบป้ายบริจาคทุนจาก Non-JCC & Thai Donors ให้กับนักศึกษา 

รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบโล่และป้ายขอบคุณ ให้กับ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ที่ได้บริจาควัสดุและแรงงานในการสร้างป้ายชื่อสถาบันเป็นภาษาญี่ปุ่น ศาลพระภูมิ และการจัดสวนหิน ซึ่งเป็นการปรับภูมิทัศน์ของสถาบันให้มีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้น

คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบป้ายขอบคุณ และของที่ระลึกให้แก่ TKK CORPORATION COMPANY LIMITED

คุณจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายขอบคุณ ให้กับองค์กร บริษัท และบุคคลผู้มีอุปการคุณ จำนวน 19 ราย ดังนี้

1. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

2. JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE, BANGKOK

3. BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

4. CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED

5. C.S.I. (THAILAND) COMPANY LIMITED

6. HIRATE TECHNICAL CORPORATION

7. HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) COMPANY LIMITED

8. ISUZU GROUP FOUNDATION

9. KOJIMA INDUSTRIES ASIA CORPORATION LIMITED

10. LOGIZARD COMPANY LIMITED 

11. MITSUBISHI ELECTRIC ASIA (THAILAND) COMPANY LIMITED 

12. ROTARY CLUB OF BANGRAK

13. SUMITOMO ELECTRIC GROUP CSR FOUNDATION

14. SIAM COSMOS SERVICES COMPANY LIMITED

15. THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

16. TOYOTA MOTOR THAILAND COMPANY LIMITED

17. TOYOTA DAIHATSU ENGINEERING & MANUFACTURING COMPANY LIMITED

18. MR. SUPONG CHAYUTSAHAKIJ   

19. MS. KAMOLORN KOMOLWANIG
SHARE :