พิซซ่า บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 กับการเรียนแบบ MONOZUKURI

พิริยา เตมีย์ (พิซซ่า) บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)


ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นชีวิตนักศึกษาในรั้ว TNI  พิริยาได้รับแรงบันดาลใจในการก้าวสู่สายงานอาชีพด้านการตลาดจากการเรียนการสอนตามหลักการ Monozukuri ผ่านโครงการพิเศษที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในชื่อของ House Project โปรแกรมการเรียนการสอนที่จำลองสถานการณ์จริงของการทำงานในบริษัทและสร้างธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ลงมพัฒนาสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายด้วยตนเองการปฏิบัติจริงช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา การต่อยอดด้วยการสอบชิงทุนเพื่อฝึกงานที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้า Yazaki Corp. ณ เมือง Susono-shi, Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น รับผิดชอบงานในแผนกพัฒนาธุรกิจใหม่  (New Business Development) โดยการนำเสนอโครงงานผลิตใหม่ๆ ส่งมายังประเทศไทย ยิ่งช่วยเสริมสร้างความมุ่งมั่นให้พิริยาก้าวเดินต่อไปในสายงานด้านการตลาดยานยนต์ และประสบความสำเร็จตามความตั้งใจเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในแผนกพัฒนากลยุทธ์การขาย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยรับหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์การขายให้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

  

แม้ว่า..จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ครอบครัวพามาศึกษาระบบการเรียนการสอนของ TNI ก่อนตัดสินใจ ทำให้ตัวเองเลือกเดินมาทางสายนี้

" การได้รับโอกาสในการเข้าไปดูงานในโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้ง บริษัท Yazaki และ โตโยต้า ตั้งแต่การผลิต การบริหารคน ศึกษาแนวคิดทางธุรกิจ ความคิดและวิธีการทำงาน ทำให้เกิดความประทับใจต่อองค์กรญี่ปุ่น การได้เข้ามาทำงานตามที่ตั้งใจถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ดี " 

และพื้นฐานที่ได้รับจาก TNI ถือเป็นสิ่งที่มีค่าตลอดชีวิต 
SHARE :