เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรม Master Project ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ ด้านความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตผลงานและรายการต่างๆ เพื่อนำทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสาขา DC อาทิเช่น สื่อภาพยนตร์โฆษณาสาขา, รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์สั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสามัคคี พร้อมด้วยกิจกรรมมอบของที่ระลึกจากรุ่นพี่และรุ่นน้อง
SHARE :