หลักสูตรปริญญาตรี เรียนได้..ไม่ต้องทิ้งงาน
สาขา "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต" 
Management of Production Technology and Innovation
เรียนจริง ลงมือทำจริง เติมเต็มความรู้ เพื่อทางเลือกงานในอนาคตที่มากกว่า
**เรียนจบได้ภายใน 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น**

เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 6 เดือน

- สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) สายวิชาชีพด้านช่างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดและสมัครเรียนSHARE :