ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วาดีเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็น Special Guest of Honor ในงาน International Conference & Doctoral Convocation, Commonwealth Vocational University,  Thiruvalla (Tiruvalla), India on 25th May, 2019 at Hotel Baiyoke Sky, Bangkok, Thailand

 

           นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการอภิปราย ในหัวข้อ “Education in 21 Century” โดยมี Dr. Duresh Mishra เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา (Moderator) ในครั้งนี้ ทางผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างไรในยุค Disruptive Technology  

 


ในยุคที่การเรียนการสอนเปิดกว้าง ทุกคนเข้าถึงการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คำว่ามืออาชีพจึงเกิดขึ้นได้กับทุกคน

การสร้างคนเก่งจึงไม่ใช่เรื่องยาก เก่งในที่นี้คืิอ ความเก่งในเชิงปริมาณ ท่องเก่ง จำเก่ง ทำงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

                                                                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา วาดีเจริญ

 SHARE :