ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เข้าร่วมอภิปรายและหารือ ในการกำหนดโจทย์งานวิจัยระหว่างไทย-อินเดีย ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “India Engagement in South East Asian” South Asia Studies Center, Institute of Asia Studies, Chulalongkorn University, July 3rd, 2019, Prajadhipok-Rambhai Barni Building

 

          อีกทั้งโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจจากประเทศไทย ศ.ดร.จรัญ มะลุลีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ศราวุฒิ อารีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.มาโนชย์ อารีย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และตัวแทนจากประเทศอินเดีย Prof. Biswanath Chakrabory Rabindra Bharati University, Kolkata Prof. Raj Kumar Kothari, Vidyasagar University, West Bengal เข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้SHARE :