ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ได้รับทุน Thailand Advanced Institute of Science and Technology-Tokyo Institute of Technology (TAIST – Tokyo Tech) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายจงศักดิ์ ผากเปี้ย สาขาวิศวกรรมยานยนต์ เข้าศึกษาต่อสาขา Automotive Engineering (AE)

2.นายพงศ์กรณ์ มีลาภโชติพงศ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต เข้าศึกษาต่อสาขา Automotive Engineering (AE)


3.นายณัฐ วงศ์วานวัฒนา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าศึกษาต่อสาขา Information and Communication Technology for Embedded System (ICTES)
SHARE :