สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อาคาร C ชั้น 3 ห้อง C314 เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2905, 2910   โทรสาร 02-7632600 ต่อ 2900